Ledelsen

Bestyrelsen udgør til enhver tid den overordnede ledelse af Skals Fitness. Bestyrelsen fastsætter med mandat fra generalforsamlingen strategi og mål i forhold til vores mission og vision.

Bestyrelsens medlemmer er tildelt respektive ansvarsområder og funktioner for optimalt at håndtere centrets drift og udvikling.

Bestyrelse i Skals Fitness

Bestyrelsen er demokratisk valgt af medlemmerne ved den årlige generalforsamling og arbejder ulønnet og frivilligt.

Alle medlemmer kan opstille kandidatur til bestyrelsen. Et potentielt bestyrelsesmedlem skal gennemgå samtaler om funktionen og forventnings afstemning med den siddende bestyrelse inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen sammensætning er som følger:

Martin Mollerup Johansen
Martin Mollerup JohansenFormand
Telefon: 2065 7134
Jan Laursen
Jan LaursenNæstformand
Telefon: 2146 9962
Frank Lund Nielsen