Udmeldelse af Skals Fitness

Udmeldelse af Skals Fitness kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Udmeldelse skal ske skriftligt pr. mail til info@skalsfitness.dk.