Foreningsbaseret Fitnesscenter

Skals Fitness er et alternativ til de kommercielle Fitnesscentre og stiftet som forening i 2015. Skals Fitness er et foreningsbaseret fitness center, der har til huse i de nybyggede lokaler i Skals Idrætscenter. Det betyder, at vi arbejder non-profit, alle instruktører og bestyrelse arbejder ulønnet samt alle indtægter, herunder kontingenter i centret bliver brugt til udvikling og vedligeholdelse af faciliteterne.

 Skals Fitness ledes af en bestyrelse valgt på en generalforsamling blandt medlemmerne, og bestyrelsen vil løbende udvikle Skals Fitness i forhold til den generelle udvikling i fitness branchen

Det betyder også, at du som medlem af Skals Fitness er “medejer” og ønsker at efterleve vores fælles regelsæt. Du får direkte medindflydelse på udviklingen via din stemmeret på vores generalforsamling, er en del af fællesskabet og dine ideer er altid velkommen.

Vores vision og værdier

Vi vil være med til at bidrage Skals Idrætscenter målsætning omkring byens samlingssted. Skals Fitness vil bidrage med et foreningsfitnesscenter i dejlige lokaler og med en behagelig atmosfære og kompetente instruktører.

Vi har besluttet, at Skals Fitness skal være et sted der med sin indretning, valg af professionelt udstyr og generelle tilbud henvender sig til dig der ønsker en hyggelig, men seriøs mulighed for både motion, træningsudvikling, Fitness-, styrke- og kredsløbstræning. Vi ønsker at skabe et fitnesscenter for vores nærområde, hvor træningen og omgivelserne skal være humørfyldt, lystbetonet seriøs og kvalitetssikret.

Foreningens visioner
Vi ønsker at være blandt de førende indenfor foreningsfitness i Danmark til gavn og glæde for medlemmernes sundhed og velvære.

Økonomi:
Skals Fitness er som udgangspunkt baseret på frivillige kræfter. Vi arbejder for, at vores instruktører har relevant og tidssvarende uddannelse – og at vores centers maskiner konstant er up-to-date. Alt sammen med det for øje, at vi på bedst mulig vis tilgodeser vores medlemmer, samt sikrer at ingen med kommercielle eller økonomiske interesser kommer i vejen for dette.

Foreningsånden
Vi er et stort team (bestyrelse, instruktører og medlemmer) som skal arbejde sammen for at få foreningen til at fungere – ingen er over foreningen.

Innovative
Vi er hele tiden på forkant med udviklingen, og skal selv tænke nye ideer og muligheder.

Vores mål

Målet med Skals Fitness er, at give alle medlemmer over 15 år mulighed for at træne lokalt både individuel og på hold. Der vil blive oprettet særlige hold for både teenagere og seniorer. Dermed kan Skals Fitness bidrage til at øge folkesundheden for alle aldersgrupper i Skals og omegn.