Ordensregler for Skals Fitness

 1. Kun medlemmer af Skals Fitness (14 år) må træne i centret. Den udleverede nøglebrik er strengt personligt og skal scannes ind hver gang man kommer, dette gælder også selv om man kommer sammen med andre medlemmer. Det er ikke tilladt at have børn eller andre personer med i centret. Der kan arrangeres fremvisning efter aftale med bestyrelsen.
 2. Alle medlemmer i Skals Fitness skal have modtaget instruktion i brug af maskiner/frie vægte inden brug af centerets faciliteter.
 3. Vis hensyn og respekterer andre medlemmer. Instruktørernes anvisninger skal til enhver tid følges og respekteres. Der kan forekomme kontrol af medlemskab/nøglebrik.
 4. Alt omklædning skal forgår i de anviste omklædningslokaler. Tasker, overtøj og udendørs sko skal opbevares i omklædningslokalerne. Ingen adgang i udendørs fodtøj i centret. Der skal trænes i rent og ikke afsmittende fodtøj.
 5. Efter brug skal udstyret aftørres, og man rydder op efter sig selv (skiver, stænger m.m. lægges på plads).
 6. Mobiltelefoner skal være på lydløs, og opkald/samtaler foretages uden for centret.
 7. Centret benyttes på eget ansvar.
 8. Centeret er åbent fra 06:00-23.00. Ønskes træning uden for dette tidsrum, skal det aftales med Skals Fitness bestyrelse.
 9. Der er videoovervågning i fitnesscenteret, og optagelser vil kun blive benyttet i tilfælde af hærværk, tyveri o. lign.
 10. Rygning, stoffer og indtagelse af alkohol er strengt forbudt. Der må under ingen omstændigheder trænes i påvirket tilstand.
 11. Alle former for doping er strengt forbudt, dette anmeldes til Anti Doping Danmark, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra centret. Der foretages kontrolbesøg af Anti Doping Danmark i Skals Fitness.
 12. Brud på ovenstående regler kan resultere i en advarsel, bortvisning, karantæne eller øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet. Kontingentet betales ikke retur ved bortvisning, karantæne eller opsigelse af medlemskabet ved brud på overstående regler.