Ordensregler for Skals Fitness

 1. Kun medlemmer af Skals Fitness (15 år) må træne i centret. Den udleverede nøglebrik erstrengt personligt og skal scannes ind hver gang man kommer, dette gælder også selv omman kommer sammen med andre medlemmer. Det er ikke tilladt at have børn eller andrepersoner med i centret. Der kan arrangeres fremvisning, aftalt med bestyrelsen.
 2. Alle medlemmer i Skals Fitness skal have modtaget instruktion i brug af maskiner/frievægte, inden brug af centerets faciliteter.
 3. Vis hensyn og respekterer andre medlemmer. Instruktørernes anvisninger skal til enhvertid følges og respekteres. Der kan forekomme kontrol af medlemskab/nøglebrik.
 4. Alt omklædning skal forgår i de anviste omklædnings lokaler. Tasker, overtøj og udendørs sko skal opbevares i omklædnings lokalerne. Ingen adgang i udendørs fodtøj i centret.Der skal trænes i rent, og ikke afsmittende fodtøj.
 5. Efter brug skal udstyret aftørres, og man rydder op efter sig selv (skiver, stænger m.m.lægges på plads).
 6. Mobiltelefoner skal være på lydløs, og opkald/samtaler foretages uden for centret.
 7. Centret benyttes på eget ansvar.
 8. Centeret er åbent fra 06:00-23.00. Ønskes træning uden for dette tidsrum, skal detaftales med Skals Fitness bestyrelse.
 9. Der er videoovervågning i fitness centeret, og optagelser vil kun blive benyttet i tilfældeaf hærværk, tyveri o. lign.
 10. Rygning, stoffer og indtagelse af alkohol er strengt forbudt. Der må under ingenomstændigheder trænes i påvirket tilstand.
 11. Alle former for doping er strengt forbudt, dette anmeldes til Anti Doping Danmark, ogvil medføre øjeblikkelig bortvisning fra centret. Der foretages kontrolbesøg af Anti DopingDanmark i Skals Fitness.
 12. Brud på ovenstående regler kan resultere i en advarsel, bortvisning, karantæne ellerøjeblikkelig opsigelse af medlemskabet. Kontingentet betalers ikke retur ved bortvisning,karantæne eller opsigelse af medlemskabet ved brud på overstående regler.