Velkommen til Skals Fitness 2017-04-13T21:14:55+00:00

Skal du betale dit medlemskab af Skals Fitness, så gå til online tilmelding her!

Indkaldelse til generalforsamling

Dato og tid: Torsdag d 27-04-2017 kl. 19.30
Sted: Skals idrætscenters selskabslokaler Kærvej 9, 8832 Skals
Andet: Spisning kl. 18.00

Skals Fitness Indkalder hermed til ordinær generalforsamling. Skals Fitness vil være vært ved et lettere traktement (tilmelding til spisning nødvendigt af hensyn til maden, senest mandag d 24-04-2017 til info@skalsfitness.dk). Dagsorden iflg. vedtægter.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 19-04 på mail info@skalsfitness.dk